Toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh dự hội nghị trực tuyến quán triệt thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 05/7/2024 quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Sáng ngày 09/7/2024, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức Sở Tư pháp dự hội nghị trực tuyến quán triệt thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 05/7/2024 Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. 

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các điểm cầu cấp xã, với trên 1,28 triệu đảng viên. Dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội (Hà Nội) có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Tư pháp có các đồng chí Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Tư pháp và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức Sở Tư pháp.

 
anh tin bai

ảnh quang cảnh hội nghị tại Hội trường Sở Tư pháp

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem Phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai, quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 05/7/2024 Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới với các nội dung lớn như: Vì sao Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; những điểm mới, cốt lõi của Quy định số 144-QĐ/TW và những điểm cần chú ý để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Quy định.

Về Quy định số 144-QĐ/TW, đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta “là đạo đức, văn minh”.

Tiếp theo, Hội nghị được nghe đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định và Chỉ thị. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp, các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Minh Hải – Thanh tra Sở

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1261
  • Trong tuần: 4 398
  • Tất cả: 1913718

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH
 
 - Đơn vị quản lý: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
 - Địa chỉ: số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
 - Email:stp@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862972 - Fax: 0294.3862972

Ghi rõ nguồn www.stp.travinh.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Thành viên Ban biên tập |  Cộng tác  |  Sơ đồ web
 

           


 Chung nhan Tin Nhiem Mang