Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới đối với ngành Tư pháp
Ngày 22/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 182-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới (gọi tắt là Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 22/4/2024) nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Tạo cơ sở cho công tác lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW đạt hiệu quả; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác tuyên truyền miệng, phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh. 

Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-STP ngày 09/5/2024 triển khai thực hiện Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 22/4/2024 với mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, truyên truyền viên pháp luật, nhất là ở cơ sở; cổ vũ, động viên đội ngũ này tích cực tham gia hoạt động công tác tuyên truyền miệng... Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, Sở Tư pháp đưa một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới đối với ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 182-KH/TU trong cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp toàn tỉnh, nhất là đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng, trong đó lực lượng nồng cốt là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

2. Đổi mới nội dung gắn với tăng cường tính định hướng, thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng.

Tiếp tục đổi mới nội dung công tác tuyên truyền miệng; chú trọng đến các nội dung thực tế, dễ hiểu, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm để thu hút sự chú ý nhằm mang tính thuyết phục, nhất là tập trung tuyên truyền về hoạt động góp hụi theo đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa xảy ra tình trạng vỡ hụi, ngăn chặn hoạt động cho vay lãi nặng... Qua đó vận động Nhân dân đoàn kết, cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Đa dạng hóa phương thức, nâng cao hiệu quả các loại hình tuyên truyền miệng. Kết hợp tuyên truyền miệng trực tiếp và trực tuyến gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

4. Thường xuyên phối hợp rà soát kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật nồng cốt ở cơ sở (theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 283 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 275 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và hơn 1.500 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã...)

anh tin bai anh tin bai

Ảnh: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ BCV, TTV pháp luật

- Thực hiện bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật, chú trọng đội ngũ mới bổ sung và tham gia hoạt động này tại vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; kịp thời uốn nắn, định hướng công tác tuyên truyền miệng.

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong công tác tuyên truyền miệng; phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng./.

Bích Vân – Phòng VB, PB&TDTHPL

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 1444
  • Trong tuần: 4 581
  • Tất cả: 1913901

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH
 
 - Đơn vị quản lý: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
 - Địa chỉ: số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
 - Email:stp@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862972 - Fax: 0294.3862972

Ghi rõ nguồn www.stp.travinh.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Thành viên Ban biên tập |  Cộng tác  |  Sơ đồ web
 

           


 Chung nhan Tin Nhiem Mang