SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác quản lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hụi cho cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi tắt là hụi) đạt yêu cầu, hiệu quả, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về “hụi” đến người dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình góp hụi trên địa bàn tỉnh đã và đang có nhiều diễn biến phức tạp nhất là góp hụi “có lãi” chưa chấp hành đúng quy định pháp luật; một số trường hợp lợi dụng góp hụi để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền đóng hụi của người tham gia; nhiều dây hụi bị “vỡ hụi”, có vụ “vỡ hụi”, “giật hụi” lên đến hàng trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng đã xảy ra ở thành thị đến nông thôn khiến người dân hoang mang. Theo số liệu thống kê trên địa bàn tỉnh hiện nay có 4.287 dây hụi, với 1.303 chủ hụi (so với cùng kỳ tăng 2.287 dây hụi, tăng 636 chủ hụi), tổng số tiền góp hụi ước tính 886 tỷ đồng, trong đó, có 178 chủ hụi đã thông báo UBND cấp xã biết (so cùng kỳ tăng 55 chủ hụi đã thông báo UBND cấp xã, chiếm 13,66%); 16 chủ hụi có nguy cơ vỡ hụi; 99 dây hụi có nguy cơ vỡ hụi và 01 chủ hụi nghi vấn lợi dụng để thực hiện phạm tội.

Để công tác quản lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hụi được chặt chẽ, hiệu quả, tạo được sự minh bạch trong hoạt động góp hụi, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để có giải pháp ngăn chặn xử lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi tham gia góp hụi; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng góp hụi để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện đạt yêu cầu, hiệu quả Công văn số 890-CV/TU, ngày 19/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động góp hụi trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 2499-TB/VPTU, ngày 21/3/2024 và Thông báo số 2568-TB/VPTU, ngày 25/4/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tại Công văn số 2167/UBND-NC ngày 07/5/2024 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hụi (gọi tắt là Công văn số 2167/UBND-NC); Công văn số 43/HĐPH ngày 09/5/2024 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hụi.

Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch 132/KH-STP ngày 15/5/2024 tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác quản lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hụi cho cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tham dự Hội nghị tập huấn có ông Lâm Sáng Tươi (Giám đốc Sở Tư pháp) – Chủ trì Hội nghị, ông Trần Hoàng Khâm, ông Trần Văn Dài (Phó Giám đốc Sở Tư pháp), ông Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật (Sở Tư pháp); Hội nghị chào mừng các đại biểu đến dự là đại diện các cơ quan: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (cử 01 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh); Phòng Tư pháp; Công an, Quân sự các huyện, thị xã, thành phố (là Báo váo viên pháp luật cấp huyện); Tập huấn viên hòa giải cơ sở (mỗi huyện, thị xã, thành phố cử 01 người); Chủ tịch UBND, công chức Tư pháp – Hộ tịch, Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn; Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã là Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Hội Liên hiệp phụ nữ; Đoàn thanh niên.

 

anh tin bai

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đại biểu sẽ nghe các Báo cáo viên trình bày 03 Chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định về họ, hụi, biêu phường; xử lý vi phạm hành chính, pháp luật Dân sự, Hình sự liên quan về hụi; một số tình huống thực hành và Biễu mẫu có liên quan hoạt động góp hụi; Thông tin tình hình, thủ đoạn hoạt động của một số dây hụi bị “vỡ” trên địa bàn tỉnh thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hụi thời gian tới; Các dạng tranh chấp, trình trự, thủ tục thụ lý giải quyết vụ tranh chấp hụi tại Tòa án nhân dân.

Đây là Hội nghị tập huấn quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, liên quan đến bảo đảm việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định pháp luật về “Hụi” có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống gia đình của người tham gia góp “Hụi” và công tác quản lý, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Hội nghị đạt được kết quả tích cực, các đại biểu tham dự đầy đủ, nghiêm túc, chú ý lắng nghe trình bày của Báo cáo viên kết hợp nghiên cứu tài liệu; phát huy trách nhiệm, tích cực phát biểu, trao đổi với tinh thần khách quan, thiết thực; phản ánh cụ thể những khó khăn, vướng mắc; đồng thời có những kiến nghị, đề xuất giải pháp khả thi, nhằm tiếp tục tăng cường sự phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hụi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện đạt yêu cầu, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra liên quan đến hụi.

 

Qua một 01 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, tích cực, đầy trách nhiệm, Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác quản lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hụi cho cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp.

 

anh tin bai
 

Ông Lâm Sáng Tươi – Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu bế mạc Hội nghị

 

Để công tác quản lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hụi được chặt chẽ, hiệu quả, tiếp tục đưa các quy định của pháp luật về “hụi” đi vào cuộc sống, phát biểu bế mạc Hội nghị ông Lâm Sáng Tươi, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Quý đại biểu quan tâm tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường và các văn bản có liên quan, nhất là ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 890-CV/TU ngày 19/4/2024 và các Công văn khác về hoạt động góp hụi trên địa bàn tỉnh, Công văn số 2167/UBND-NC bằng nhiều hình thức phù hợp thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân quy định pháp luật về hụi như:  Văn bản thỏa thuận về dây hụi, sổ hụi, giấy biên nhận góp hụi và lĩnh hụi; các quyền và nghĩa vụ của các thành viên dây hụi và chủ hụi, quy định về lãi suất,... để khi có rủi ro xảy ra làm cơ sở khởi kiện nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia góp hụi, góp phần nâng cao nhận thức đầy đủ để ý thức chấp hành và trách nhiệm thực hiện của người dân về các vấn đề liên quan đến hoạt động hụi, làm lành mạnh hóa quan hệ dân sự đối với hoạt động này và chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về hụi...

Theo dõi, giám sát tình hình, diễn biến hoạt động hụi ở địa phương, nắm bắt thông tin về các cá nhân làm chủ hụi một cách thường xuyên; chủ động phối hợp với lực lượng Công an các cấp làm tốt công tác thống kê, nắm tình hình liên quan đến góp hụi, kịp thời phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về hụi với cơ quan có thẩm quyền cũng như tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động góp hụi ở địa phương.

Có giải pháp quản lý, nắm chặt những dây hụi có nguy cơ “vỡ hụi”, chủ hụi có nghi vấn “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” để triển khai, thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, sớm can thiệp, giải quyết hiệu quả các vụ “vỡ hụi” khi mới phát sinh, hạn chế để xảy ra tình trạng người dân tụ tập đông người, kéo đến nhà chủ hụi “siết nợ” hoặc kéo đến các cơ quan tiến hành tố tụng để khiếu kiện đông người, làm mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền về hụi (đăng tải thông tin, tài liệu, các hoạt động PBGDPL trên Cổng/Trang/Chuyên mục PBGDPL và các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, Fanpage, Internet…), nhất là các vụ án liên quan đến hoạt động góp hụi được dư luận xã hội quan tâm thời gian qua, góp phần nâng cao cảnh giác cho người dân đối với hoạt động góp hụi để cho vay lãi nặng (tín dụng đen), lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…

Hai là, nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi pháp luật nói chung, tuân thủ pháp luật về “Hụi” nói riêng; bản thân không để liên quan đến hoạt động góp “Hụi” trái pháp luật; các vụ, việc “vỡ hụi”, “giật hụi”…; vận động người thân trong gia đình thận trọng tham gia hoặc không tham gia góp “Hụi” có lãi; tích cực vận động mọi người dân xung quanh khu dân cư phòng ngừa hoạt động góp “Hụi”; kịp thời phản ánh tố giác với cơ quan chức năng những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về “Hụi”, góp phần xây dựng gia đình, xã hội an toàn.

Ba là, đối với cấp xã đề nghị thực nghiêm túc nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, thống kê, kiểm tra thông tin về hụi và kịp thời phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về hụi với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 19/2019/NĐ-CP.

- Hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở chủ hụi, thành viên dây hụi gửi thông báo tổ chức dây hụi cho Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Nghị định số 19/2019/NĐ-CP và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định pháp luật về hụi.

- Tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến quan hệ hụi tại ấp, khóm để có giải pháp quản lý chặt chẽ, không để xảy ra “vỡ hụi”, “giật hụi” tại địa phương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan kịp thời xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về hụi./.

Hoàng Tâm

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1241
  • Trong tuần: 4 378
  • Tất cả: 1913698

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH
 
 - Đơn vị quản lý: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
 - Địa chỉ: số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
 - Email:stp@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862972 - Fax: 0294.3862972

Ghi rõ nguồn www.stp.travinh.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Thành viên Ban biên tập |  Cộng tác  |  Sơ đồ web
 

           


 Chung nhan Tin Nhiem Mang