Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn thị xã
Xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ rất quan trọng, là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vừa có tính cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, cần được thực hiện một cách quyết liệt, thường xuyên, liên tục để bảo vệ và xây dựng thế hệ công dân tương lai có văn hóa giao thông văn minh.

Trong năm 2023, các phòng, ban, ngành thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường, nhất là lực lượng Công an thị xã đã đẩy mạnh công tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, cách nhận biết điểm mù khi tham gia giao thông và biện pháp phòng tránh… cho học sinh trên địa bàn thị xã. Thông qua các buổi tuyên truyền, các em đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng hữu ích, thực tế khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn; đồng thời triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thị xã. Qua đó, tai nạn giao thông được kéo giảm cả về số vụ và số người chết, góp phần ổn định tình hình trật tự, an toàn giao thông, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn thị xã.

anh tin bai

Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh vào sinh hoạt định kỳ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên

anh tin bai

Kiểm tra, xử lý học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi theo quy định.

Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 05 tháng đầu năm 2024 diễn biến phức tạp, đã xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông, làm chết 03 người, bị thương 09 người (so với cùng kỳ năm 2023, tăng 05 vụ, giảm 01 người chết, tăng 08 người bị thương): có 01/08 vụ liên quan đến lứa tuổi học sinh. Lực lượng chức năng đã tuần tra, kiểm soát 898 cuộc, có 3.416 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện, xử lý 603 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông (lứa tuổi học sinh vi phạm 09 trường hợp). Nguyên nhân chủ yếu là do: Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông chưa nghiêm, trong đó có người trong lứa tuổi học sinh; một số người trong lứa tuổi học sinh thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn; phụ huynh học sinh chưa quan tâm đúng mức trong quản lý, giáo dục con em, thậm chí giao phương tiện cho con em sử dụng khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; các đơn vị nghiệp vụ trong hệ thống Giáo dục và Đào tạo chưa quyết liệt trong phối hợp chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông của học sinh; các ngành, các cấp chưa thường xuyên phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh; công tác phối hợp quản lý, giáo dục học sinh giữa nhà trường, gia đình, cơ quan chức năng đôi lúc chưa chặt chẽ,...

Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trong lứa tuổi học sinh, kiềm chế tai nạn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh trên địa bàn thị xã trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải ban hành Công văn số 1852 UBND-NC ngày 21/6/2024 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn thị xã.

Theo đó, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xác định rõ các nội dung, biện pháp và trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, sai phạm, tiêu cực của các cơ quan quản lý nhà nước về giao thông, lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, chính quyền địa phương và các lực lượng khác có liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng giao thông. Phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân chính, trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có liên quan đến lứa tuổi học sinh, như: điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi quy định, giao xe cho người chưa đủ điều kiện, phương tiện đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn kỹ thuật... Cùng với đó, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với đối tượng trong lứa tuổi học sinh...; thực hiện hiệu quả nội dung cam kết chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh; mỗi người dân phải có ý thức tự bảo vệ mình và trách nhiệm bảo vệ người khác khi tham gia giao thông. Xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Phát huy vai trò của Nhà trường, phụ huynh và gia đình trong việc quản lý kiểm soát, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, văn hóa tham gia giao thông văn minh, ý thức tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường; mỗi thầy, cô giáo phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo trong thực hiện pháp luật giao thông và văn hóa giao thông; đồng thời, giáo viên chủ nhiệm chủ động phối hợp Hội phụ huynh học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành các quy tắc giao thông khi tham gia giao thông. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, thực hiện Cuộc vận động "Học sinh với văn hóa giao thông", "Trường học an toàn, thân thiện, chấp hành tốt luật giao thông"; xây dựng và nhân rộng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", "Đội thanh niên tình nguyện", "Xếp hàng đón con" tại khu vực cổng trường, tạo thói quen chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục phối hợp các lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh; phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh Cuộc vận động “Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông” và mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” nhằm giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên. Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh chấp hành pháp luật giao thông trong đưa, đón học sinh, cam kết không giao phương tiện cho học sinh điều khiển khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các trường học đưa nội dung giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông lồng ghép vào chương trình sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ; xem xét ban hành tiêu chí thi đua giữa các trường trong giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đánh giá việc triển khai lồng ghép các nội dung giáo dục về trật tự, an toàn giao thông vào các môn học trong chương trình học chính khóa trong các cấp học, các nhà trường đề xuất bổ sung, hoàn thiện các nội dung bảo đảm phù hợp, tác động mạnh mẽ đến từng lứa tuổi học sinh. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đồng thời, hàng năm tổ chức ký cam kết thi đua giữa các trường học; tổ chức cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Lực lượng Công an thị xã chủ động theo dõi, phân tích, dự báo kịp thời tình hình trật tự, an toàn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh trên địa bàn thị xã để xây dựng kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý quyết liệt, nghiêm minh các trường hợp người vi phạm trật tự, an toàn giao thông là lứa tuổi học sinh. Thường xuyên phối hợp với các Trường, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong khung giờ tan trường và tổ chức kiểm tra các điểm nhận giữ xe cho học sinh ở khu vực xung quanh cổng trường, để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp học sinh, học viên không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, để răn đe, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra; triển khai, nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học trên địa bàn; rà soát trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đua xe trái phép, chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng hoặc “rủ rê, lôi kéo” ảnh hưởng tiêu cực đến thanh, thiếu niên. Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phù hợp với đối tượng là lứa tuổi học sinh; đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội: Facebook, Zalo, Twitter và các hình thức tuyên truyền phổ biến khác để tuyên truyền phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. Tăng cường vận động Nhân dân tham gia phát hiện, cung cấp, phản ánh thông tin, hình ảnh về người vi phạm trật tự, an toàn giao thông là lứa tuổi học sinh cho lực lượng Cảnh sát giao thông để có biện pháp giáo dục, xử lý.

Ngoài ra, ngành chức năng tổ chức rà soát các hạng mục hạ tầng giao thông trên tuyến gần khu vực các điểm trường học, về điều kiện an toàn giao thông và tổ chức giao thông tại các tuyến đường qua cổng trường học trên địa bàn, nếu có bất cập, “điểm tiềm ẩn” tại nạn giao thông thì đề xuất ưu tiên xử lý, khắc phục những chỗ bị hư hỏng, bất cập. Cơ quan truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, bảo đảm phù hợp, hiệu quả; nghiên cứu xây dựng phóng sự, đưa tin, bài tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có liên quan đến lứa tuổi học sinh theo hướng trực quan, sinh động. Nội dung tập trung vào các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là các chế tài xử lý đối với những hành vi vi phạm là lứa tuổi học sinh; hậu quả của các vụ tai nạn giao thông, các nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lứa tuổi học sinh,... để Nhân dân, nhất là phụ huynh, học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Các xã, phường đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn quản lý, nhất là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở gắn với vận động Nhân dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong trường học “Cổng trường an toàn giao thông”; tranh thủ, vận động người có uy tín, Trưởng ban nhân dân ấp, khóm, Tổ trưởng Tổ tự quản đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân tuân thủ pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời, nâng cao trách nhiệm trong quản lý phương tiện giao thông, giáo dục con em trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo, quán triệt mỗi cán bộ đoàn, hội là một tuyên truyền viên, quyết liệt hơn nữa trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, nhất là Đoàn thanh niên ở các điểm trường trên địa bàn tập trung tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh và lứa tuổi học sinh; quán triệt đoàn viên, hội viên quan tâm quản lý, giáo dục con em trong gia đình về ý thức chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông./.

 

Dương Văn Thủy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 1490
  • Trong tuần: 4 627
  • Tất cả: 1913947

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH
 
 - Đơn vị quản lý: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
 - Địa chỉ: số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
 - Email:stp@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862972 - Fax: 0294.3862972

Ghi rõ nguồn www.stp.travinh.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Thành viên Ban biên tập |  Cộng tác  |  Sơ đồ web
 

           


 Chung nhan Tin Nhiem Mang