Ban Giám đốc Sở


                          

Giám đốc Sở Tư pháp: Lâm Sáng Tươi
- Điện thoại: 0294.3555.892
- Di động: 0913. 891.080
- Email: 
lstuoi@travinh.gov.vn


Là người đứng đầu Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp theo quy định; chỉ đạo, điều hành, quản lý, kiểm tra, đôn đốc toàn bộ hoạt động của cơ quan; phân công nhiệm vụ, chỉ đạo việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các Phó Giám đốc Sở.
a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Công tác kế hoạch - tổng hợp; xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành, nhiệm vụ công tác tư pháp hàng năm, dài hạn.
- Công tác tổ chức cán bộ.
- Công tác thi đua, khen thưởng.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu, ứng dụng khoa học; công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.
- Công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền.
- Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Công tác quốc phòng, an ninh trật tự, cơ quan văn hóa.
- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tư pháp.
- Là chủ tài khoản cơ quan; quản lý tài sản, quản lý Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp.
b) Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên UBND tỉnh, nhiệm vụ thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo đã được phân công và các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp giao.  
c) Phụ trách các phòng: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở.
d) Theo dõi, nắm tình hình địa bàn thành phố Trà Vinh, huyện Châu Thành, huyện Càng Long.

 

                       

Phó Giám đốc Sở:Trần Văn Dài
- Điện thoại: 0294.3862976
- Di động:0977.701557
- Email: 
tvdai@travinh.gov.vn 

 Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tư pháp và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi; bồi thường nhà nước; đăng ký giao dịch bảo đảm; lý lịch tư pháp.
- Công tác luật sư và tư vấn pháp luật; công chứng, bán đấu giá tài sản; giám định tư pháp; thi hành án dân sự, hành chính; quản tài viên; thừa phát lại, trọng tài thương mại; trợ giúp pháp lý.
- Theo dõi, chỉ đạo các Đề án, dự án theo lĩnh vực phụ trách.
- Thực hiện nhiệm vụ thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Giám đốc.
b) Phụ trách Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp; Phòng Công chứng số 1, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.
c) Theo dõi, nắm tình hình địa bàn huyện Cầu Kè, huyện Tiểu Cần, huyện Trà Cú.
d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.


                        

Phó Giám đốc Sở Tư pháp: Trần Hoàng Khâm
- Điện thoại: 0294.3862.909 

- Di động: 0913.846780 

- Email: thkham@travinh.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tư pháp và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật;
- Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
- Công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật;
- Theo dõi, chỉ đạo các Đề án, dự án theo lĩnh vực phụ trách.
- Thực hiện nhiệm vụ thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Giám đốc.
b) Phụ trách Phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật.
c) Theo dõi, nắm tình hình địa bàn huyện Cầu Ngang, huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải.
d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.
 

TIN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 1 004
  • Tất cả: 1909639

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH
 
 - Đơn vị quản lý: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
 - Địa chỉ: số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
 - Email:stp@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862972 - Fax: 0294.3862972

Ghi rõ nguồn www.stp.travinh.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Thành viên Ban biên tập |  Cộng tác  |  Sơ đồ web
 

           


 Chung nhan Tin Nhiem Mang