Thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp ký kết Quy chế phối hợp hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 31/8/2023, Thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh đã thống nhất ký kết Quy chế số 99/QCPH-STP-CĐCS về phối hợp hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là hoạt động nhằm tạo mối quan hệ phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trong thực hiện tốt chính sách đối công chức, viên chức, người lao động, thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị hàng năm và nhiệm kỳ. 

Quy chế quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, trách nhiệm chung, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, nội dung phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành công đoàn cơ sở, chế độ làm việc. Quy chế đề ra nhằm đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, công đoàn, các quy định của Nhà nước và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, như:

- Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tuyên truyền giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước,…. Tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với chất lượng, hiệu quả. Chống lại các biểu hiện tiêu cực, tham ô, lãng phí và không lành mạnh khác. Bảo đảm an toàn lao động; phòng, chống cháy nổ; vệ sinh môi trường và xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

- Hàng năm phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động đúng quy định; thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của cán bộ, đoàn viên.

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện sơ, tổng kết các phong trào thi đua gắn với biểu dương khen thưởng, khích lệ tinh thần trong công chức, viên chức, người lao động, đồng thời đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

- Tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn được học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ về chuyên môn và chính trị.

- Lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân, Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở hoạt động.

- Thực hiện đầy đủ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động và quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác; kịp thời thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động khi có ốm đau, hữu sự, hiếu, hỉ,….

Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm xây dựng chương trình công tác và bổ sung nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan để thống nhất thực hiện và chuẩn bị nội dung Hội nghị cán bộ công chức, viên chức cơ quan theo đúng quy định. Có quyền điều động, sắp xếp bố trí, luân chuyển cán bộ, đoàn viên trong đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ, có quyền được khen thưởng, kỷ luật các hành vi, vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật. Có trách nhiệm phối hợp, bàn bạc với Công đoàn về các vấn đề liên quan đến đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động như: đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc, .... Tạo điều kiện cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoạt động công đoàn, quan tâm hỗ trợ kinh phí để tổ chức hoạt động được thuận lợi.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, của công đoàn trong công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn. Hàng năm phối hợp tổ chức và chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc phát động phong trào thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm; tổ chức cho đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động thảo luận, đóng góp ý kiến các nội dung Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan trước khi đưa ra nghị quyết. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cử thành viên tham gia các Hội đồng, các Ban do lãnh đạo cơ quan thành lập như: Hội đồng thi đua, khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Hội đồng xét nâng lương,… thông qua hoạt động trong các Hội đồng nhằm bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công đoàn và cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động. Phản ảnh kịp thời cho Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan những tâm tư nguyện vọng và kiến nghị của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động. Định kỳ 6 tháng, năm Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm công khai tài chính với tập thể đoàn viên và báo cáo với Thủ trưởng cơ quan về các khoản kinh phí đã được hỗ trợ cho hoạt động của công đoàn.

Quy chế phối hợp được phổ biến đến tất cả đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động. Thủ trưởng cơ quan giao cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm triển khai thực hiện quy chế và tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Trong quá trình thực hiện nếu cần thiết phải bổ sung, thay đổi thì Thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở sẽ cùng nhau thảo luận, điều chỉnh, thống nhất cho phù hợp để tổ chức hoạt động đạt kết quả cao./

ảnh đồng chí Lâm Sáng Tươi – Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới

 

ảnh: Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH khóa mới, bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên

Hồng Ân - Sở Tư pháp Trà Vinh

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1241
  • Trong tuần: 4 378
  • Tất cả: 1913698

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH
 
 - Đơn vị quản lý: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
 - Địa chỉ: số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
 - Email:stp@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862972 - Fax: 0294.3862972

Ghi rõ nguồn www.stp.travinh.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Thành viên Ban biên tập |  Cộng tác  |  Sơ đồ web
 

           


 Chung nhan Tin Nhiem Mang